Kunstfag i fengselet: Prosjektet har stor sjanse til å lykkes