Jeg prøver å ta inn over meg hvor stort og viktig dette er

foto