Det er ytringsfrihetens yttergrenser vi må tåle

foto