E18-planen: Alle har et ansvar for å unngå nye utsettelser