Klimadebatten: Jeg er rådvill. Jeg er motløs. Jeg er redd

foto