Ungdom ser så godt at de ikke trenger et karnapp for å nyte utsikten i Pollen