« … da har vitterlig ikke Henriksen fulgt med i timen»

foto