Debatt: Bemerkelsesverdig protest mot å høre Holviks erfaringer

foto