Treffsikre reaksjonsformer i helsevesenet: Grov uaktsomhet som fører til tap av liv eller betydelig skade, bør innebære et reelt straffansvar

foto