At voksne kan mene at vi ikke skal gå på riktig side av veien er litt underlig

foto