Tiden er moden for å tvinge barna på trening

foto