Blir vedtaket endelig, vil lokale aktører tape millionbeløp