Er det noe vi ikke trenger fra kirken, så er det dårlig samvittighet