Det er viktig med fritt skolevalg og nærskolepoeng på den skolen som er i elevens nærmiljø