Dommeren gjorde bare sin fordømte plikt i rettssalen. Han forhindret et justismord.