Først når alle kan bo hvor vi ønsker, har vi et godt samfunn på Agder

foto