Å få flere uføre i arbeid er en god idé. Å stigma­tisere en hel gruppe er det ikke.