Det er forbudt å kaste bildekk i naturen. Underlig at når man maler dem opp, er det plutselig lovlig

foto