I disse korona-tider har folk kunnet nyte stillheten rundt Granestua og Gullknapp