Vi skal få mange barn og jobbe mye. Det regnestykket går ikke opp i sommerferien