Det er viktig at alle planlagte boligfelt på Saltrød bygges ut nå

foto