I Putins forskrudde syn er de ikke en folkegruppe. Da må kulturen bombes i stykker

foto