Vi gratulerer og ønsker lykke til på en farefull økonomisk ferd