Terroren i Oslo er en påminnelse om hvor viktig det er å se hverandre