Er halloween blitt viktigere enn allehelgenssøndag på Sørlandet?