Kitty må brukes av flere – kan de komme fra Kristiansand?

foto