Skinnprosess og hestehandel i strandsonen på Hisøy

foto