Jesus var venn med horer, spedalske, tiggarar, fattige – dei samfunnet såg ned på