Når boplikt virker, kan det være vanskelig å unngå