Jeg forventer å se en oversikt over boligpriser i Arendal kommune, med og uten boplikt