Straff er sjelden et godt virkemiddel for endring. Heller ikke for leger.