Redd Arendal blir den eneste søndagsstengte turistbyen i fylket

foto