Debatt: Urimelig å bruke trafikk som argument for riving