Jeg synes HDU-styret allerede nå bør terminere avtalen med Canvas

foto