Innsamlingsaksjon på gang: Skal arbeidsmiljøloven også gjelde for offentlig ansatte?