Tror han virkelig ikke at vi vil skjøtte våre verv etter beste evne?

foto