Dagens helseforetaksmodell pulveriserer ansvaret for de syke