Må vi snakke om likestilling? Igjen? Dessverre er svaret ja