Tiden er moden – nå er det mennesker, ikke biler, som definerer behovene

foto