Det har vært nedslående å lese all den kritikken som har kommet mot Englegård behandlingssenter

foto