Debatt: 200 elever i vår kommune sliter med lese- og skrivevansker