Nordens dag har fått en ny dimensjon etter Russlands invasjon av Ukraina