Den sosialdemokratiske velferdsstaten står på spill