Debatt: Da jeg så Unni, kjente jeg klumpen i halsen. Velsignede Unni