«Et tilbud som er for godt til å være sant», er ofte det …