Uten tunnel vil byggefeltene ved Rannekleiv bli skilt av en motorvei