IT-kirken kan aldri erstatte fellesskapet i gudshusene

foto