Hoveodden: Reguleringsplanforslaget er ikke i samsvar med hva bystyret ba om

foto