– Vil en mann bli ansett som en like stor taper om han jobber deltid for barna?

foto