Debatt: Prosessen rundt Canvas Hove har vist et lokaldemokrati som nesten lot seg styre av Facebook

foto